Šta su

moduli ?

Moduli su formirani po jednostavnom principu logičkih poslovnih cjelina. Osoba koja obavlja određeni zadatak kao što je npr. materijalni knjigovođa može dobiti “svoj” modul, bez potrebe da zna da postoje dodatni moduli u sistemu. Naravno, osobe zadužene za integraciju vide sve dijelove sistema.

Pristup pojedinim modulima i operacijama u tim modulima je moguće dodijeliti ili ograničiti za svakog od korisnika – svi pristupaju, vide, mijenjaju i unose samo one podatke koji su im dozvoljeni. Pored toga, za svaki podatak i svaku operaciju se taćno zna ko i kada je vršio obradu.

Ukoliko je Vaša kompanija podijeljena na organizacione dijelove, JAPET VIKING to podržava kroz sistem u kojem svaka osoba “vidi” samo podatke “svoje” organizacione jedinice.

Parametrima podešavate da li želite evidentiranje samo osnovnih informacija ili želite praćenje svih podataka i koristite ih u naprednim analizama?

Bez obzira koliko organizacionih dijelova Vaša kompanija ima pružićemo Vam detaljnu, pravovremenu i tačnu sliku stanja.

Dodatne

informacije

Na prezentaciji ćemo Vam pokazati kako smo zadovoljili potrebe kompanije sa preko 2000 uposlenika – ali samo kao primjer. U Vašoj kompaniji ćemo kroz razgovor analizirati Vaše potrebe i način rada, ponuditi naša iskustva, a tek potom predložiti rješenje. Odaberite module koji su Vam sada potrebni ili nas pozovite da zajednički analiziramo Vaše potrebe.

Bez obzira koliko organizacionih dijelova Vaša kompanija ima pružićemo Vam detaljnu, pravovremenu i tačnu sliku stanja.

* KUPOVINA SISTEMA
Kupite samo module koji su Vam potrebni. Nove module možete dodati u svakom trenutku.

* CLOUD sistem na JAPET serveru
Ne želite da vodite brigu o serverima, virusima, arhiviranju i svemu ostalom što je potrebno kao platforma kako bi informacioni sistem mogao funkcionisati ? Ili jednostavno želite da imate pristup sa bilo koje lokacije u svijetu na svoj informacioni sistem bez brige o samom sistemu ? JAPET će Vam obezbijediti informacionu strukturu na koju ćemo instalirati sistem – bilo da ga kupujete ili iznajmljujete.

Poslovni informacioni sistem za sve kompanije

Neka Vaša kompanija slobodno raste. Informacioni sistem JAPET VIKING će pratiti njen rast. Bez obzira da li Vaša kompanija ima 2 ili 2000 zaposlenih, da li ste locirani na jednom mjestu ili ste distribuirani na teritoriji čitave zemlje, JAPET VIKING ćemo zajedno konfigurisati da radi baš ono što trebate i onako kako Vi želite.

Detaljnije...

Neka Vaša kompanija slobodno raste: informacioni sistem JAPET VIKING će pratiti njen rast.

Bez obzira da li Vaša kompanija ima 2 ili 2000 zaposlenih, da li ste locirani na jednom mjestu ili ste distribuirani na teritoriji čitave zemlje, JAPET VIKING ćemo zajedno konfigurisati da radi baš ono što trebate i onako kako Vi želite.

Parametrima podešavajte na koji način želite da sistem radi: da li želite evidentiranje samo osnovnih informacija ili želite praćenje svih podataka i koristite ih u naprednim analizama?

Bez obzira koliko organizacionih dijelova Vaša kompanija ima pružićemo Vam detaljnu, pravovremenu i tačnu sliku stanja.

Organizacija modula, pristup podacima i sigurnost

Moduli sistema JAPET VIKING su formirani po jednostavnom principu logičkih poslovnih cjelina. Osoba koja obavlja određeni zadatak kao što je npr materijalni knjigovođa može dobiti “svoj” modul, bez potrebe da zna da postoje dodatni moduli u sistemu. Naravno, osobe zadužene za integraciju vide sve dijelove sistema.

Pristup pojedinim modulima i operacijama u tim modulima je moguće dodijeliti ili ograničiti za svakog od korisnika – svi pristupaju, vide, mijenjaju i unose samo one podatke koji su im dozvoljeni. Pored toga, za svaki podatak i svaku operaciju se tačno zna ko i kada je vršio obradu.

Ukoliko je Vaša kompanija podijeljena na organizacione dijelove, JAPET VIKING to podržava kroz sistem u kojem svaka osoba “vidi” samo podatke “svoje” organizacione jedinice.

Više informacija možete pronaći u detaljnim opisima svakog pojedinog modula.

Budžetski informacioni sistem

Svi budžetski korisnici bez obzira na veličinu budžeta i broj korisnika mogu imati potpun uvid u donošenje budžeta i njegovo izvršenje. Modul budžet je posebno dizajniran da pored svih zakonom propisanih elemenata sadrži i elemente koji trebaju da olakšaju rad u uslovima nedovoljnog priliva sredstava za sve pozicije budžeta.

Detaljnije...

Kantoni, općine, fondovi… Svi budžetski korisnici bez obzira na veličinu budžeta i broj korisnika mogu imati potpun uvid u donošenje budžeta i njegovo izvršenje.

Modul budžet je posebno dizajniran da pored svih zakonom propisanih elemenata sadrži i elemente koji trebaju da olakšaju rad u uslovima nedovoljnog priliva sredstava za sve pozicije budžeta.

– Planiranje i praćenje izvršenja budžeta za budžetske korisnike
– Planiranje budžeta po svim elemenatima propisanim zakonom
– Praćenje izvršenja budžeta po svim elementima propisanim zakonom
– Rezervacija sredstava

Modul BUDŽET je spregnut sa modulom FINANSIJE i tim se uklapa u jedinstven informacioni sistem JAPET VIKING

Budžetski korisnici za obuhvat cjelokupnog poslovanja mogu koristiti i druge module JAPET VIKING sistema  PLAĆE, UGOVORI O DJELU, STALNA SREDSTVA, INVENTURA STALNIH SREDSTAVA uz pomoć tablet računara i bar kod čitača, POSLOVNI PROSTORI te OBRAČUN OPĆINSKIH NAKNADA.

Više informacija možete pronaći u detaljnim opisima svakog pojedinog modula.

Hotelski informacioni sistem

Obezbijedite si vrhunsku pomoć u svakodnevnom upravljanju i stalnoj borbi za profitabilnost i pozitivne recenzije gostiju. Jedinstveni informacioni sistem za efikasno i jednostavno upravljanje hotelom.Upravljajte hotelskim kapacitetima na najjednostavniji način, kompletan rad hotela se vidi na jednom jedinom ekranu.

Detaljnije...

Bez obzira da li Vaš hotel ima 5 ili 500 soba, ovo je pravo rješenje za Vas.Obezbijedite si vrhunsku pomoć u svakodnevnom upravljanju i stalnoj borbi za profitabilnost i pozitivne recenzije gostiju. Jedinstveni informacioni sistem za efikasno i jednostavno upravljanje hotelom. Upravljajte hotelskim kapacitetima na najjednostavniji način, kompletan rad hotela se vidi na jednom jedinom ekranu. Pojednostavljen rad recepcijskog osoblja, koje u svakom trenutku može odgovoriti na upit o raspoloživim sobama, formirati fakturu za gosta ili grupu na jedan klik miša, sa pripremljenim svim podacima za brzi prijem i otpremu grupe gostiju.

A ovo neka prati i JAPET VIKING informacioni sistem koji će Vas osloboditi brige o ostalim segmentima poslovanja hotela – FINASIJAMA, POS KASOM U RESTORANU, OBRAČUNU PLAĆA, BLAGAJNI, ROBOM U SKLADIŠTU, STALNIM SREDSTVIMA.

HOTEL

• Recepcijsko poslovanje
• Predrezervacije soba
• Rezervacije soba
• Grafički pratite zauzetost svojih kapaciteta
• Rad sa grupama gostiju
• Blokade soba – pojedinačne i automatske
• Automatska zaduženja gostiju
• Rezervacije dodatnih sadržaja u hotelu (SALE i slično)
• Izdavanje računa
• Izdavanje fiskalnih računa
• Preseljenje gostiju
• Automatska veza sa finansijama
• Različiti cjenovnici
• Svi podaci o gostima
• Sobe van upotrebe, očišćene/neočišćene sobe
• Uz sve podatke pridružite dokumente proizvoljnog formata – WORD, EXCEL, PDF …
• Evidencija ponuda
• Komunikacija između uposlenika
• Prijave kvarova
• Veza sa sistemom pametnih soba
• Veza sa POS kasom i zaduženje gostiju
• Veza sa telefonskim centralama
• Dokumentovana svaka operacija sa imenom izvršioca, datumom i vremenom
• Prava pristupa za korisnika dijelovima sistema
• Veliki broj izvještaja za analizu poslovanja i još mnogo drugih mogućnosti

Zakažite prezentaciju! Mi ćemo Vam demonstrirati sve mogućnosti informacionog sistema JAPET VIKING za hotelsko poslovanje!

Povećajte iskorištenost Vašeg hotela ali bez neprijatnosti koje nosi overbooking – objedinite rezervacije i predrezervacije kako bi tačno znali stanje zauzetosti kapaciteta i prihode.

Kroz uvezanost sa JAPET VIKING sistemom obezbjeđujete i praćenje troškova te dobijate kompletnu sliku poslovanja hotela.

Više informacija možete pronaći u detaljnim opisima svakog pojedinog modula.

Transportni informacioni sistem

Informacioni sistem JAPET VIKING će pratiti rast Vaše kompanije. Bez obzira da li Vaša kompanija ima 2 ili 2000 zaposlenih, da li ste locirani na jednom mjestu ili ste distribuirani na teritoriji čitave zemlje, JAPET VIKING ćemo zajedno konfigurisati da radi baš ono što trebate i onako kako Vi želite.

Detaljnije...

Steknite uvid u svaki detalj rada voznog parka Vaše kompanije. Svi podaci, troškovi, prihodi, obaveze, rad i trenutno stanje voznog parka. I sve to uz minimalan angažman na unosu i obradi podataka, a uz maksimalnu sigurnost – ne može Vam se desiti da na dužnost krene vozilo ili vozač koji ne ispunjava uslove.

Flotom vozila upravljajte sa jednog mjesta, iz UPRAVLJAČKOG CENTRA – sva vozila, vozači i sve obrade na jednom ekranu

• Svi podaci vozila i vozača
• Svi troškovi flote
• Putni nalozi
• Automatski nadzor obaveza vozila i vozača
• Cijena kilometra vozila
• Automatko evidentiranje obaveza vozila i vozača
• Predlošci za evidentiranje obaveza vozila i vozača
• Servisni nalozi sa ugrađenim dijelovima, cijenama i mehaničarima koji su obavljali operacije
• Prijava kvara
• Inspekcija vozila od strane vozača, pogonska spremnost, vozilo van eksploatacije
• Podaci o gumama, montaži/demontaži i kontroli guma
• Plan troškova, i opšti troškovi
• Nalog za službeni put sa akontacijama, troškovima i dnevnicama
• Evidencija nezgoda sa kompletnom foto dokumentacijom
• GPS praćenje
• Plan rada
• Radni nalozi
• Pošiljke
• Akumulatori i ostala oprema
• Zahtjevi za nabavku dijelova
• Zahtjevi za transport
• Import podataka iz drugih sistema preko EXCEL tabela

STATUS FLOTE Vas obavještava o kompletnom stanju flote : steknite uvid u stanje i dnevne izvršene operacije u roku od 5 minuta, čak i ako Vaša flota broji preko 100 vozila, a za svaki podatak koji Vam nije jasan postoji mogućnost “dril down” gdje za željeni podatak dobijate dodatne informacije samo jednim klikom miša
Veliki broj izvještaja: 60 izvještaja i grafikona samo na temu troškova uz mnogo drugih izvještaja.
Kontaktirajte nas za prezentaciju ovih i mnogih drugih mogućnosti TRANSPORTNOG INFORMACIONOG SISTEMA

EURO Top Fleet

A za kompanije sa složenom organizacionom strukturom

• Prava pristupa podacima prema organizacionoj pripadnosti (korisnici sistema vide samo “svoje” podatke)
• Pravo unosa, izmjene i brisanja za svaki podatak i svakog korisnika
• Automatsko izvještavanje na e-mail

Više informacija možete pronaći u detaljnim opisima svakog pojedinog modula.

Potpuno prilagođeni korisniku. Odaberite module po želji.

modularna organizacija upravljanja i nadzora

Finansije

Modul FINANSIJE obuhvata oblast poslovanja koja se najčešće naziva GLAVNA KNJIGA i FINANSIJSKA OPERATIVA:

 • – Nalozi za knjiženje (glavna knjiga, knjigovodstvo kupaca i knjigovodstvo dobavljača) sa mogućnošću evidentiranja svih podataka potrebnih za upravljanje i analizu
 • – KIF i plaćanja KIF-a
 • – Štampa računa i štampa fiskalnih računa
 • – KUF i plaćanja KUF-a
 • – Automatska veza KIF-a i KUF-a sa glavnom knjigom
 • – PDV prijava
 • Obrada elektronskih dokumenata:
  • * Import izvoda iz banaka
  • * Nalog za plaćanje sa plaćanjem ka elektronskim sistemima banaka
  • * Elektronski dokumenti (WORD,EXCEL, PDF, skenirani…) pridruženi dokumentima koje ste formirali (nalog za knjiženje, ulazne i izlazne fakture, …)
  • * Import podataka iz EXCEL formata
 • – IOS (izvodi otvorenih stavki kupaca i dobavljača)
 • – Opomene
 • – Kompenzacije
 • – Fakturisanje po ugovorima
 • – Štampa virmana za odobrena plaćanja
 • – Zatvaranje otvorenih stavki (automatsko i ručno)
 • – Potpuni nadzor troškova i njihovih nosioca
 • – Automatsko zatvaranje klasa na kraju obračunskog perioda
 • – Organizaciona shema kompanije sa odgovarajućim izvještajima
 • – Plan i analiza – planirajte, automatski izvještavajte po svim elementima i prikažite Vaše poslovanje korištenjem grafikona
 • – Prava pristupa svakoj opciji programa za svakog od korisnika
 • – Samostalno definisanje izvještaja po svim evidentiranim elementima
 • – Preko 200 predefinisanih izvještaja za kompletnu sliku poslovanja. Izvještaje štampajte ili eksportujte u neki od 10 ponuđenih formata (WORD,EXCEL,CSV,…)

Robno-materijalno knjigovodstvo

Robno-materijalno knjigovodstvo obuhvata obradu dokumenata skladišta veleprodaje i materijalnog knjigovodstva.

 • Obrada ulaznih dokumenata od vanjskih dobavljača i poslovnih jedinica Vaše kompanije
 • Obrada izlaznih dokumenata ka poslovnim partnerima i drugim poslovnim jedinicama Vaše kompanije
 • Međuskladišnice za transfer roba unutar kompanije
 • Cjenovnici i cjenovne politike
 • Automatski obračun zavisnih troškova na ulaznim dokumentima
 • Formiranje faktura za izlazne dokumente robnog knjigovodstva i smještaj u KIF
 • Štampa fiskalnih računa, podržani fiskalni uređaji svih vodećih proizvođača
 • Automatski transfer podataka ka nalogu glavne knjige
 • Automatski prenos iz skladišta ka maloprodajnim objektima
 • Inventura, automatsko formiranje viška i manjka
 • Automatski transferi iz skladišnog knjigovodstva
 • Veza sa narudžbama dobavlja?ima
 • Veza sa narudžbama kupaca
 • Veza sa radnim nalozima proizvodnje
 • Nivelacije prodajnih i nabavnih cijena
 • Obrada elektronskih dokumenata:
  • * Uvoz ulaza iz excel formata od dobavljača
  • * Uvoz artikala iz excel formata
  • * Pridruživanje elektronskih dokumenta (WORD,EXCEL, PDF, skenirani…) svakom od dokumenata programa (ulaz, izlaz, MS, uvoz…)
 • Minimalne i maksimalne količine na skladištu, bar kodovi, više nivoa klasifikacije artikala
 • Lokacije smještaja artikala u skladištima
 • Paketi artikala za prodaju
 • Automatsko formiranje etiketa i deklaracija
 • Analiza – grafikoni prodaje
 • Preko 100 izvještaja za nadzor i upravljanje
 • Prava pristupa podacima prema organizacionoj pripadnosti (korisnici sistema vide samo “svoje” podatke, za svoju organizacionu jedinicu-skladište)
 • Pravo unosa, izmjene i brisanja za svaki podatak i svakog korisnika

Maloprodaja

Maloprodaja obuhvata obradu dokumenta maloprodajnih objekata

 • Ulazi u prodavnicu po maloprodajnim cijenama
 • Izlazi iz prodavnice
 • Nivelacija maloprodajnih cijena
 • Trgovačka knjiga
 • Inventura sa formiranjem dokumenata viška i manjka
 • Inventurne liste
 • Minimalne i maksimalne količine u prodavnici
 • Sprega sa POS kasom
 • Izvještaji prometa i stanja, analiza prodaje
 • Formiranje i štampa etiketa i naljepnica
 • Automatski prenos ka glavnoj knjizi prema definisanim shemama
 • Povezanost sa modulom za razmjenu podataka sa eksternim prodavnicama

Plaće

Obračun plaća uposlenika za sve načine obračuna plaće i potrebnim izvještajima

 • – Fleksibilni obračuni plaće sa korisnički definisanim načinom obračuna
 • – Podaci o radnicima, doprinosima, obustavama
 • – Automatski upis zarada radnicima
 • – Obračuni zarada, doprinosa i obustava
 • – Dozvoljeno ponavljanje obračuna plaće i više obračuna u jednom mjesecu
 • – Svi propisani obrasci i mnogi drugi izvještaji
 • – Podržani svi načina obračuna (preračun neto-bruto) zarada
 • – Automatski upis sati za svaki mjesec, upis obustava svim radnicima. Isplatni listovi, specifikacija, rekapitulacija
 • – Nalozi za plaću i obustave ka bankama u elektronskom obliku
 • – Veza sa glavnom knjigom
 • – GIP i MIP obrasci

Stalna sredstva

Evidencija stalnih sredstava kompanije sa praćenjem svih poslovnih promjena od nabavke do isključenja stalnog sredstva iz poslovanja.

 • – Stalna sredstva grupisana putem artikala
 • – Nalozi za obradu poslovnih promjena – nabavka, otpis, promjena poslovne jedinice i lokacije, uvećanje i umanjenje vrijednosti…
 • – Kartice i stanja stalnih sredstava
 • – Obračun amortizacije za proizvoljan vremenski period
 • – Izvještaji koji daju preglede obračunate amortizacije bez potrebe upisa obračuna na karticu stalnog sredstva
 • – Upis obračuna amortizacije na kartice stalnih sredstava
 • – Prenos obračuna amortizacije u glavnu knjigu
 • – Obračun revalorizacije
 • – Stalna sredstva koja se sastoje od više stalnih sredstava
 • – Inventura stalnih sredstava
 • – Povezanost sa modulom za inventuru putem prenosnih uređaja

Blagajna

Blagajna obuhvata obradu dokumenta naplate i isplate koje se odvijaju putem blagajničkog dnevnika.

 • – Više vrsta blagajni (KM, EURO, bonovi ..)
 • – Tipovi promjene u blagajni
 • – Blagajnički dnevnik sa stavkama blagajne za poslovne partnere i poslovnu jedinicu
 • – Naplata izlaznih računa kroz blagajnu
 • – Štampa naloga blagajne
 • – Štampa deviznog naloga blagajne
 • – Štampa ulaza i izlaza (naplata i isplata)
 • – Izvještaji kartice blagajne po tipu i zbirno
 • – Izvještaji zbirni pregledi blagajne
 • – Mogućnost evidentiranja stavke blagajne sa artiklom i količinom sa izvještajima
 • – Automatski prenos blagajne u glavnu knjigu

Narudžbe kupaca

Ovaj modul predstavlja alat koji omogućava komercijalistima potpuno transparentno praćenje datih ponuda, prihvaćenih i neprihvaćenih stavki, praćenje kontakata sa kupcima, evidentiranje svih elementa dogovora kao i izradu kompletne dokumentacije i nadzor nad isporukom.

 • – Ponude kupcima
 • – Narudžbe (nalozi za isporuku) kupaca i vlastitih poslovnih jedinica
 • – Rezervacija artikala na skladištu
 • – Automatsko praćenje isporuke
 • – Potpuno transparentno stanje isporuka uz laku identifikaciju eventualnih zastoja
 • – Izbjegnite nesporazume kroz pridruživanje proizvoljnog dokumenta (WORD,EXCEL, PDF, skenirani, slika…) narudžbama
 • – Formiranje ponuda i narudžbi na osnovu postojećih dokumenata
 • – Isporuke po projektima (ugovorima)
 • – Dodatno pojasnite artikle svojim kupcima prikazom slika i velikih opisa uz artikle na ponudama
 • – Automatsko određivanje cijene za kupce prema ugovorima
 • – Implementirani cjenovnici i cjenovne politike
 • – Automatsko upisivanje paketa artikala na ponudu i narudžbu
 • – Veza sa robno-materijalnim knjigovodstvom
 • – Kontakti sa kupcima, veza sa transportnom službom
 • – Reklamacije

Ukoliko imate više organizacionih jedinica koje primaju narudžbe, svaka će vidjeti i obrađivati samo “svoje” narudžbe.

Narudžbe dobavljačima

Ovim modulom nabavna služba i menadžment preduzeća stiču transparentan uvid u cjelokupan tok narudžbi dobavljačima od podnošenja zahtjeva za nabavku narudžbe robe od dobavljača do izvršenja isporuke uz kontrolu količina i rokova.

Narudžbi koja se izdaje dobavljaču može prethoditi zahtjev za nabavku koji izdaje ovlaštena osoba unutar Vaše kompanije. Takav zahtjev se odobrava i tek potom prelazi u sljedeću fazu.

 • – Narudžba dobavljaču sa svim potrebnim elementima:
  • * Kataloškim brojem
  • * Dogovorenom cijenom
  • * Opisima i eventualno slikama
 • – Štampa narudžbe dobavljaču
 • – Sva komunikacija između osobe koja je trebovala određeni artikal i osobe koja ga dobavlja se vrši kroz ovaj modul bez potrebe za korištenjem e-maila.
 • – Upiti vezani za isporuku su dio ovog modula
 • – Automatizovano praćenje isporuke
 • – Proces je transparentan – za sve korake u ovom važnom procesu je jasno ko i kada ih je izveo, uz brzu identifikaciju problema u procesu nabavke
 • – Svaka služba koja vrši naručivanje vidi samo “svoje” narudžbe
 • – Izbjegnite nesporazume kroz pridruživanje proizvoljnog dokumenta (WORD,EXCEL, PDF, skenirani, slika…) narudžbama
 • – Veza sa modulom skladišno knjigovodstvo
 • – Veza sa modulom robno-materijalno knjigovodstvo.

Proizvodnja

Proces proizvodnje je maksimalno pojednostavljen, a ipak pod punom kontrolom. Sastavnice proizvoda definišu upotrebu materijala, radne snage i energije. Svi ostali procesi u proizvodnji se potom automatizuju na osnovu sastavnice

 • – Mogućnost više varijanti sastavnice za isti proizvod
 • – Sastavnice (recepture), normativ radne snage i energije
 • – Radni nalozi bez mogućnosti izmjene materijala (očuvanje recepture)
 • – Radni nalozi sa mogućnošću izmjene materijala iz sastavnice (recepture)
 • – Radni nalozi bez sastavnice
 • – Stvarno utrošeni materijal, rad i energija
 • – Proces proizvodnje je maksimalno pojednostavljen, a ipak pod punom kontrolom. Sastavnice proizvoda definišu upotrebu materijala, radne snage i energije.
 • – Svi ostali procesi u proizvodnji se potom automatizuju na osnovu sastavnice
 • – Mogućnost više varijanti sastavnice za isti proizvod
 • – Sastavnice (recepture), normativ radne snage i energije
 • – Radni nalozi bez mogućnosti izmjene materijala (očuvanje recepture)
 • – Radni nalozi sa mogućnošću izmjene materijala iz sastavnice (recepture)
 • – Radni nalozi bez sastavnice
 • – Stvarno utrošeni materijal, rad i energija
 • – Dnevnik rada
 • – Automatski prijenos gotovih proizvoda u skladište i razduženje utrošenog materijala
 • – Proizvodnja u toku
 • – Komunikacija sa zahtjevima za proizvodnju
 • – Rad svakog od radnika
 • – Težine gotovih proizvoda
 • – Škart, zastoji, neusaglašeni kvalitet materijala i gotovih proizvoda
 • – Automatska zamjena materijala u radnom nalogu
 • – Koeficijenti za obračun cijene koštanja gotovog proizvoda
 • – Dnevnik rada
 • – Automatski prijenos gotovih proizvoda u skladište i razduženje utrošenog materijala
 • – Proizvodnja u toku
 • – Komunikacija sa zahtjevima za proizvodnju
 • – Rad svakog od radnika
 • – Težine gotovih proizvoda
 • – Škart, zastoji, neusaglašeni kvalitet materijala i gotovih proizvoda
 • – Automatska zamjena materijala u radnom nalogu
 • – Koeficijenti za obračun cijene koštanja gotovog proizvoda

Ugostiteljstvo

Ugostiteljstvo obuhvata obradu receptura, izradu artikala, te automatsko razduženje utrošenih materijala

 • – Obrada receptura
 • – Ulazi materijala u skladište i šank
 • – Izrada artikala uz utrošak materijala
 • – Izlaz materijala iz skladišta
 • – Prenos materijala između skladišta
 • – Veza sa POS kasom u ugostiteljstvu
 • – Inventura sa popisnim listama i automatskim formiranjem viškova i manjkova

POS kasa u maloprodaji

Kasa u maloprodaji.

 • – Prodaja putem BAR CODE-a ili korištenjem TOUCH ekrana.
 • – Podržani su fiskalni uređaji svih vodećih dobavljača.

U načinu rada UGOSTITELJSTVO vrši se automatsko razduženje materijala prema recepturama, formiranje narudžbi za stolove i narudžbe za kuhinju.

Dodatnim modulom možemo uspostaviti automatizovane transfere podataka iz centrale ka prodavnici i iz prodavnice ka centrali . Automatki prenos ka glavnoj knjizi.

Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu

Fleksibilini obračun autorskih honorara i ugovora o djelu sa svim propisanim izvještajima

UGOVORI O DJELU, AUTORSKI HONORARI I DRUGA PRIMANJA

 • – Evidentiranje šifarnika osoba za koje se vrši isplata
 • – Svaka isplata pripada određenoj predefiniranoj vrsti isplata (vijećnici, ugovori od djelu , autorski ugovori, komisije, volonteri). Ovo strukturiranje služi za kasniju lakšu analizu
 • – Svaka vrsta isplate ima mogućnost prenosa u glavnu knjigu prema definisanoj shemi
 • – Kreiranje xml dokumenata za import u poresku upravu ( AUG -1031, ASD-1032)
 • – Mogućnost spašavanja isplata koje se ponavljaju u predloške koji se mogu iskoristiti za buduće isplate (kopiranje naloga)
 • – Kreiranje platnih naloga prema bankama

Skladišno knjigovodstvo

Skladišno knjigovodstvo omogućava vođenje skladišta bez cijena. Omogućava ažurno praćenje kretanja robe i materijala i u slučajevima kada ne postoji validna dokumentacija sa cijenama. Takođe, omogućava adekvatnu podjelu rada u kompaniji: skladištar posjeduje “svoj” alat za praćenje roba, bez uplitanja u poslove robnog knjigovođe.

 • – Ulazi u skladište
 • – Izlazi iz skladišta
 • – Međuskladišnice
 • – Izvještaji stanja i kartice
 • – Lokacije smještaja artikala
 • – Veza sa robnim knjigovodstvom
 • – Veza sa narudžbama kupaca i narudžbama dobavljača

Inventura stalnih sredstava uz pomoć prenosnog računara

Evidencija stalnih sredstava je samo prvi korak u upravljanju stalnim sredstvima kompanije.

 • – Potrebno je na terenu provjeriti evidenciju i izvršiti potrebno usklađenje sa stvarnim stanjem
 • – Ubrzajte proces inventure i podignite njegov kvalitet
 • – Kontrolišite postojanje, stanje u kom se stalno sredstvo nalazi
 • – Dajte prijedlog za otpis
 • – Provjerite lokaciju na kojoj se stalno sredstvo nalazi

U velikim kompanijama, proces popisa stalnih sredstava zna biti dugotrajan i zamarajući proces koji angažuje veliki broj osoba. Stalna sredstva koja su evidentirana u modulu STALNA SREDSTVA se automatski prenose na tablet računar, te se po inventuri vraćaju u sistem.

Sitni inventar

Velike kompanije mogu imati potrebu za vođenjem evidencije SI i zaduženje osoblja po cijenama evidentiranih dokumenata po kojima je taj inventar i nabavljen. Ovo je modul za njih.

Za jednostavnije slučajeve sitni inventar se može evidentirati u modulu Robno-materijalno.

 • – Ulaz sitnog inventara
 • – Izlaz sitnog inventara
 • – Međuskladišni prijenos sitnog inventara
 • – Artikli se evidentiraju po cijenama po kojima su nabavljeni radi kasnijeg otpisa i naplate u slučaju manjka
 • – Inventura SI

Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija

 • – Svi podaci radnika vaše kompanije (preko 180 podataka o radniku)
 • – Obrada dokumenta koji govore o promjenama statusa radnika (prijem u radni odnos, raskid, promjena radnog mjesta ili poslovne jedinice…)
 • – Štampa rješenja
 • – Evidncija sticanja specijalističkih znanja
 • – Evidencija bolovanja
 • – Evidencija godišnjih odmora sa štampom rješenja
 • – Veza sa modulom za obradu plaća

Kamate

Obračun kamata kupcima na osnovu podataka evidentiranih u sistemu JAPET VIKING.

Šihtarice

Zakonska je obaveza evidentiranje rada uposlenika kompanije.

Ovu obavezu smo olakšali kroz transparentnu evidenciju uvezanu sa modulom plaće.

 • – Zakonom propisani izvještaji

Poslovni prostori

Za kompanije i općine koje izdaju veći broj poslovnih prostora.

 • – Evidencija poslovnih prostora koji se izdaju
 • – Ugovori sa korisnicima
 • – Mjesečno fakturisanje
 • – Automatizovani prenos faktura ka glavnoj knjizi i KIF

Plan prodaje

Velike kompanije mogu imati potrebu planiranja prodaje te praćenja izvršenja na dnevnom i sedmičnom nivou.

Ukoliko ste takva kompanija, kontaktirajte nas za više detalja

Specijalni slučaj narudžbi i veza sa proizvodnjom

Postoje kompanije sa složenim sistemom naručivanja robe od kupca koji uključuje narudžbe čiji sadržaj se razlikuje po danima u sedmici, koje imaju linije dostave kupcima, sa potrebom za automatskim formiranjem naloga za proizvodnju zbog samog obima narudžbi kupca gdje je potrebno automatizovati čitav proces. Ovo je modul za takve kompanije

Primjer kompanija koja ima potrebu za ovim modulom su pekare. Narudžbe kupaca se ponavljaju po određenim danima u sedmici, sa mogućnošću modifikacije. Sistem u određenom trenutku automatski formira naloge za proizvodnju. Održavanje komunikacije proizvodnje i službe otpreme. Automatsko formiranje dokumenata za lica koja vrše otpremu.

Obračun općinskih naknada

Općine imaju potrebu za vođenjem evidencije objekata na njihovoj teritoriji, te naplatu različitih vrsta naknada za te objekte.

 • – Registar objekata
 • – Rješenja za različite vrste općinskih naknada
 • – Evidencija dostave rješenja
 • – Zaduživanje građana i kompanija za pravosnažna rješenja

Odaberite samo ono što je potrebno Vašem biznisu

Mali biznis koji raste

Odaberite samo ono što je potrebno Vašem biznisu u ovom trenutku. Ukoliko se javi potreba, dodajte nove module prema novim potrebama. Slobodno rastite – JAPET VIKING posjeduje preko 20 modula kako bi zadovoljio sve potrebe Vašeg biznisa.

Odaberite opciju kupovine informacionog sistema i instalacije u Vašoj kompaniji, ili koristite CLOUD rješenje. U svakom trenutku možete izvršiti prenos programa i podataka iz CLOUD-a u Vašu kompaniju, a sukladno Vašim potrebama i rastu kompanije.

Svjedoci smo kako su nekada mali biznisi koji rastu za kratko vrijeme postali vodeći brendovi u zemlji. Neka u Vašem rastu postoji jedna konstanta – informacioni sistem JAPET VIKING koji će Vas pratiti od Vaših početaka do prerastanja u kompaniju sa više stotina i hiljada uposlenika.

JAPET VIKING je dovoljno jednostavan da ga možete koristiti u početku poslovanja, ali i posjeduje sve elemente potrebne kompaniji od više hiljada uposlenika.

Odaberite module koji su Vam sada potrebni ili nas pozovite da zajednički analiziramo Vaše potrebe

PRAVOVREMENA I KVALITETNA INFORMACIJA

Srednji i veliki biznis

Bez obzira koliko organizacionih dijelova Vaša kompanija ima pružićemo Vam detaljnu, pravovremenu i tačnu sliku stanja. Vi najbolje znate koliko se Vaša kompanija razlikuje od ostalih. Stoga ni informacioni sistem po mjeri Vaše kompanije ne može biti jednostavna kopija informacionog sistema iz druge kompanije.

Specijalizirali smo se za analizu potreba, te modifikaciju ponuđenih rješenja za srednje i velike kompanije.

Na prezentaciji ćemo Vam pokazati kako smo zadovoljili potrebe kompanije sa preko 2000 uposlenika – ali samo kao primjer. U Vašoj kompaniji ćemo kroz razgovor analizirati Vaše potrebe i način rada, ponuditi naša iskustva, a tek potom predložiti rješenje.

Dnevna ažurnost podataka

Knjigovodstvena agencija

Vaši klijenti traže pravovremenu i kvalitetnu informaciju, dnevnu ažurnost dugovanja i potraživanja ? Vi želite da svoje klijente zadovoljite uz minimalno ulaganje rada na unosu podataka i posvetite se analizi i savjetovanju koju donosi pravi kvalitet u poslovanju ? JAPET VIKING Vam to može obezbijediti.

– Izbjegnite dvostruko evidentiranje podataka kroz korištenje podataka koje evidentiraju Vaši komitenti

– Podignite brzinu i kvalitet procesa kroz automatsko učitavanje izvoda i kontiranje, vezu sa elektroskim sistemima za plaćanje banaka, te pridruživanje elektronskih dokumenata (WORD, EXCEL, PDF, skenirani, …) dokumentima koje obrađujete

– Vaši korisnici evidentiraju izlazne i ulazne fakture, plaćanja, ulaze i izlaze robe i ostale poslove za koje im dodijelite prava, a Vi preuzimate gotove podatke za glavnu knjigu

Prava za korištenje su striktno regulisana, ne postoji mogućnost zloupotrebe. Možemo Vam ponuditi više scenarija rada sa Vašim komitentima, zavisno od Vaših potreba i mogućnosti Vaših klijenata

– Dnevna ažurnost dugovanja i potraživanja je zagarantovana

– Automatizovani sistem formiranje i dostave analize poslovanja klijentima podiže kvalitet usluga koje pružate Vašim klijentima na potpuno novi nivo

Copyright 2018. @ JAPET d.o.o. Sarajevo - Sva prava zadržana