25 godina istraživanja i razvoja

STRUČAN I POSVEĆEN TIM

Mi smo ekipa stručnjaka koja već skoro 25 godina razvija i implementira ovaj informacioni sistem – razgovarate sa kompetentnim osobama koje Vas mogu najbolje savjetovati i sa Vama implementirati informacioni sistem. Da, mi smo autori kompletnog sistema – ponuđena rješenja možemo modifikovati prema Vašim potrebama.

U razvoj informacionog sistema, o kojem želite više informacija, uložili smo 25 godina i desetine hiljada radnih sati. Proširivali smo ga, usavršavali i dotjerivali sa stotinama naših korisnika. Prenijeti Vam sve informacije koje želimo o njemu na ovoj web stranici nije moguće. Zato zakažite besplatnu prezentaciju ili nas samo pozovite na razgovor kako biste stekli osjećaj o kvalitetu i mogućnostima informacionog sistema JAPET VIKING, pogodnostima koje može imati za Vaš biznis i o ljudima koji ga razvijaju i podržavaju.

Osjetite pogodnosti rada sa iskusnom domaćom kompanijom, razgovarajte o svom poslu sa autorima programa koji Vas razumiju i mogu modifikovati ponuđena rješenja prema Vašim potrebama !

Neka Vaša kompanija slobodno raste...

JAPET VIKING

Bez obzira da li Vaša kompanija ima 2 ili 2000 zaposlenih, da li ste locirani na jednom mjestu ili ste distribuirani na teritoriji čitave zemlje, JAPET VIKING ćemo zajedno konfigurisati da radi baš ono što trebate i onako kako Vi želite. Parametrima podešavajte na koji način želite da sistem radi: da li želite evidentiranje samo osnovnih informacija ili želite praćenje svih podataka i koristite ih u naprednim analizama ? Bez obzira koliko organizacionih dijelova Vaša kompanija ima pružićemo Vam detaljnu, pravovremenu i tačnu sliku stanja. Organizacija modula, pristup podacima i sigurnost.

Logičke poslovne cjeline

SISTEMSKA AUTONOMIJA

Moduli sistema JAPET VIKING su formirani po jednostavnom principu logičkih poslovnih cjelina. Osoba koja obavlja određeni zadatak kao što je npr materijalni knjigovođa može dobiti “svoj” modul, bez potrebe da zna da postoje dodatni moduli u sistemu. Naravno, osobe zadužene za integraciju vide sve dijelove sistema. Pristup pojedinim modulima i operacijama u tim modulima je moguće dodijeliti ili ograničiti za svakog od korisnika – svi pristupaju, vide, mijenjaju i unose samo one podatke koji su im dozvoljeni. Pored toga, za svaki podatak i svaku operaciju se tačno zna ko i kada je vršio obradu. Ukoliko je Vaša kompanija podijeljena na organizacione dijelove, JAPET VIKING to podržava kroz sistem u kojem svaka osoba “vidi” samo podatke “svoje” organizacione jedinice.

Copyright 2018. @ JAPET d.o.o. Sarajevo - Sva prava zadržana